Sp.a-Groen plaatst zélf bushalte aan Nieuw Paradijs in de Transvaalstraat

Als De Lijn het niet doet dan doen wij het wél. Onder dat motto plaatsten sp.a-Groen kandidaten Geert Gijs (30ste plaats) en Jef Van der Wee (3de plaats) vandaag een bushalte aan het nieuwe OCMW-rusthuis in de Transvaalstraat. Binnenkort verhuizen bijna 200 senioren naar deze nieuwe locatie. Maar makkelijk zal het voor hen niet worden om het centrum van Lier te bereiken. De Lijn weigert namelijk een halte te voorzien aan het rusthuis. De dichtstbijzijnde halte is de Veemarkt. Dit is wel binnen “de norm” maar onaanvaardbaar voor senioren waarvan sommigen slecht te been zijn.

Senioren die nog eens graag een stapje buiten zetten om in Lier te gaan kuieren worden gewoon in de kou gelaten. Ook mensen die op bezoek komen kunnen moeilijk met het openbaar vervoer aan het nieuwe rusthuis geraken. Dit is onaanvaardbaar voor het kartel sp.a-Groen zegt Geert Gijs: “Wij pleiten om meer druk op De Lijn te zetten om toch een bushalte te voorzien ofwel dient het stadsbestuur, samen met het OCMW te bekijken of eigen vervoer kan georganiseerd worden om deze mensen toch nog hun stapje in de wereld te gunnen”.

Het niet willen voorzien van een bushalte is maar één van de zaken die in de volgende legislatuur dringend moeten aangekaart worden met De Lijn. Zo wil sp.a-Groen als eerste prioriteit elke Lierenaar niet alleen de garantie geven op een autoluwe binnenstad maar ook op een autoluwe binnenstad zonder streeklijnen door het stadscentrum. Na de heraanleg van de stationsomgeving en een vlottere doorstroming op de ring pleiten wij voor 2 busknooppunten voor streekvervoer. Eén aan het station en één in de buurt van de Veemarkt. Daar kunnen mensen overstappen op kleinere, bij voorkeur elektrische, stadsbusjes of eventueel gebruik maken van fietsendelen. De streeklijnen gaan dan verder over de Ring.
Tweede prioriteit is de verbinding met Koningshooikt. De frequentie moet opgedreven worden tussen het centrum van Koningshooikt en Lier. Zeker laat op de avond in het weekend moet er nog een busverbinding zijn. Zo kunnen we jongeren of mensen die op stap zijn geweest in Lier toch op een veilige manier thuisbrengen.

Een goed openbaar vervoer is noodzakelijk voor Lier en Koningshooikt: “Als we willen promoten dat de auto zoveel mogelijk langs de kant blijft staan dan is het openbaar vervoer een belangrijk middel om dit te doen slagen. Het stadscentrum blijft makkelijk bereikbaar vanuit de rand, bezoekers moeten niet aan comfort inboeten en kunnen op een veilige manier Lier bezoeken. De verkeersdruk op het centrum neemt af en we geven de straten terug aan de zwakke weggebruikers en de bewoners” aldus Jef Van der Wee.

Zo draagt het openbaar vervoer bij aan het doel waarvoor sp.a-Groen naar de Lierse en Hooiktse kiezer gaat. Een autoluwe, leefbare stad op mensenmaat!

Voor meer info kan u contact opnemen met Jef Van der Wee, voorzitter sp.a Lier en Koningshooikt via jef.vanderwee@telenet.be of 0499 59 42 92

Advertenties

Handhaving zone 30 prioriteit voor volgende bestuursperiode

Automobilisten lappen de zone 30 op Liers grondgebied massaal aan hun laars, zo blijkt uit eigen metingen van Groen-voorzitter Katrien Vanhove. “Dit kan zo niet verder. De handhaving van de zone 30 moet een prioriteit vormen voor de volgende bestuursploeg.”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vonden de afgelopen weken tal van gesprekken plaats met diverse buurtcomités en inwoners. Katrien Vanhove: “De niet-naleving van de zone 30 liep als een rode draad doorheen deze gesprekken. In vele woonbuurten leeft het gevoel dat de zone 30 een dode letter is. Bewoners toonden zich bezorgd om de veiligheid van hun kinderen. Ik besloot daarop om de proef op de som te nemen.”

Gewapend met een snelheidsmeter trok Katrien Vanhove de afgelopen dagen een aantal wijken in. In vier straten waarin een zone 30 geldt, werden metingen verricht. Deze vonden allen plaats wanneer deze straten volop gebruikt worden door kinderen en zachte weggebruikers. De resultaten spreken voor zich:

STRAAT

AANTAL WAGENS

AANTAL TE SNEL

AANTAL MEER DAN 10% TE SNEL

MEER DAN 10 KM/U TE SNEL

GEMETEN TOPSNELHEID

BOOMLAARSTRAAT

82

70 (85%)

56 (68%)

22 (27%)

61 km/u

KANNUNIK DAVIDLAAN

44

36 (82%)

34 (77%)

20 (45%)

54 km/u

PREDIKHERENLAAN

79

36 (46%)

20 (25%)

4 (5%)

44 km/u

KAPUCIJNENVEST

73

36 (49%)

27 (37%)

12 (16%)

52 km/u

Ook in de Hoogveldweg, waar Katrien Vanhove woont en een snelheidslimiet geldt van 50 km/u, werden metingen verricht:

STRAAT

AANTAL WAGENS

AANTAL TE SNEL

AANTAL MEER DAN 10% TE SNEL

MEER DAN 10 KM/U TE SNEL

GEMETEN TOPSNELHEID

HOOGVELDWEG

88

48 (55%)

30 (34%)

17 (19%)

72 km/u

“Dit kan zo niet verder”, interpreteert Katrien Vanhove de meetresultaten. “Als we onze stad verder willen doen uitgroeien tot een leefbare en aantrekkelijke woonstad, dan moet de handhaving van de snelheidslimieten in onze woonbuurten een absolute prioriteit vormen voor de volgende bestuursperiode.” Concreet stelt Katrien Vanhove volgende maatregelen voor:

–          Een sterk verhoogde pakkans, want nu heerst een gevoel van straffeloosheid.

–          Een verbeterde signalisatie die automobilisten veel sterker attent maakt op de geldende snelheidslimieten.

–          Aanpassingen aan de straatinfrastructuur waardoor automobilisten als vanzelf trager gaan rijden.

Vind je dat in jouw straat ook te snel gereden wordt, laat het ons weten en wij proberen eens langs te komen met onze snelheidsmeter.
Contact:
Katrien Vanhove
0499 170 493
katrien.vanhove@groen.be

Bekende en geëngageerde Lierenaars in de bres voor Els Van Weert

Drie weken voor de lokale stembusslag van 14 oktober publiceert Els Van Weert, lijsttrekker voor sp.a-Groen, haar ‘Poëziealbum van een kandidaat-burgemeester’. Op heel persoonlijke en vaak creatieve wijze ondersteunt een 25-tal bekende en geëngageerde Lierenaars de kandidatuur van Els Van Weert voor het burgemeesterschap van de Pallieterstad.

Om haar kandidatuur als kandidaat-burgemeester voor Lier kracht bij te zetten, koos Els Van Weert voor een wel heel bijzondere aanpak: een poëziealbum, soms ook wel vriendenboekje genoemd. Niet enkel de drager valt op, maar vooral ook de inhoud: een 25-tal bekende en geëngageerde Lierenaars steunt Els Van Weert in haar strijd voor het burgemeesterschap van de Pallieterstad. Opvallende namen in het poëziealbum zijn o.m. theater- en televisieacteurs/actrices als Ann Pira(‘Nancy’ uit Thuis), Herman Boets (‘wetsdokter Van Maele’ in Aspe), Johan De Paepe (‘dr. Paul Jacobs’ uit Familie) en Karel Vingerhoets (Langs de Kade, Wittekerke, Los Zand enz.). Naast deze en andere creatieve duizendpoten uit de Lierse cultuurwereld, leverde ook een brede waaier van geëngageerde Lierenaars uit middenstand, jeugdbewegingen, sociale organisaties, milieu- en andere verenigingen een persoonlijke en vaak creatieve bijdrage aan het poëziealbum.

“Die brede steun doet deugd”, erkent Els Van Weert. “De rechtse oppositie in onze stad voert een campagne van negativisme tot antipolitiek. Met mijn campagne wil ik die eeuwige criticasters van antwoord dienen. Natuurlijk loopt nog niet alles op wieltjes in onze stad en wachten ons nog vele uitdagingen: is dat trouwens niet de essentie van politiek? Een voortdurend kritische geest is absoluut noodzakelijk, maar met gezeur alleen lossen we problemen niet op. Als kandidaat-burgemeester wil ik de stem vertolken van vele duizenden Lierenaars die positief naar onze stad kijken. En die vaak niet te beroerd zijn om als vrijwilliger in tal van verenigingen zelf hun steentje bij te dragen.”

Lees het volledige poëziealbum hier.

Samen Vooruit – Het programma van sp.a-Groen

Een leefbaar en autoluw Lier en Koningshooikt met een open blik op de toekomst: dat was de droom die jullie voor de zomer massaal naar voor schoven in de stadsenquête van sp.a-Groen. Die droom  vormt de kern van ons programma waarvoor we om jouw steun vragen op 14 oktober.

Want iedereen wint bij een eigentijdse, leefbare stad. Jonge gezinnen, zo belangrijk voor een financieel gezonde stad, kiezen bewust voor verkeersveilige en gezonde steden om hun kinderen te zien opgroeien. Autoluwe binnensteden trekken winkelende bezoekers aan, wat goed is voor onze lokale middenstand. En ook ondernemers uit de creatieve industrie vestigen zich liefst in groene steden die bruisen van sport en cultuur. Gezonde stadsfinanciën vormen tot slot de beste basis om – meer dan vandaag gebeurt – ook gezinnen die het hardst getroffen zijn door de crisis alle kansen te bieden op een betaalbare woning en werk op maat.

Samen vooruit dus: voor onze stad en de mensen die er leven, wonen en werken!

Lees al onze standpunten in deze hoofdstukken:
Leefbaar en autoluw
Een droom van een woonstad
Niemand in de kou
Lier leeft, feest en sport
Een creatieve stad voor creatieve ondernemers
Tot je dienst!
Samen sterk, samen vooruit

Els Van Weert – lijsttrekker sp.a-Groen
Freddy Callaerts – 2de plaats sp.a-Groen

Sp.a-Groen stelt zijn kandidaten voor

1. Els Van Weert – 44 jaar – Lier – Groen
2. Freddy Callaerts – 58 jaar – Lier – sp.a
3. Jef Van der Wee – 36 jaar – Lier – sp.a
4. Katrien Vanhove – 32 jaar – Lier – Groen
5. Sylvie Bracqué – 33 jaar – Koningshooikt – sp.a
6. Öztürk Taspinar – 40 jaar – Lier – sp.a
7. Peter Caluwé – 26 jaar – Lier – Groen
8. Koen Kerckhofs – 45 jaar – Lier – Onafhankelijk
9. Sofie Guldentops – 35 jaar – Lier – sp.a
10. Memet Cinar – 35 jaar – Lier – sp.a
11. Ronny Onsia – 50 jaar – Lier – Onafhankelijk
12. Nele Torfs – 41 jaar – Koningshooikt – Groen
13. Vera Grootaers – 38 jaar – Lier – sp.a
14. Anouk Hubin – 25 jaar – Lier – Groen
15. Wim Kinnet – 35 jaar – Lier – sp.a
16. Felix Vanvuchelen – 30 jaar – Lier – sp.a
17. Jente Mahieu – 26 jaar – Lier – Groen
18.  Aysun Baskan – 38 jaar – Lier – sp.a
19. Bram Van Oosterwyck – 24 jaar – Lier – Groen
20. Bea Le Bruyn – 29 jaar – Lier – sp.a
21. Jef De Potter – 72 jaar – Lier – Groen
22. Hugo Geets – 59 jaar – Lier – sp.a
23. Ann Van Meensel – 44 jaar – Koningshooikt – Groen
24. Linda Cammers – 50 jaar – Koningshooikt – sp.a
25. Liesbeth Quaeyhaegens – 24 jaar – Lier – Groen
26. Tekin Tasdemir – 31 jaar – Lier – sp.a
27. Chris Cambré – 56 jaar – Lier – Groen
28. Jo Haazen – 51 jaar – Lier – Groen
29. Hilde Meulepas – 61 jaar – Lier – Groen
30. Geert Gijs – 50 jaar – Lier – sp.a
31. Ismael Tafforeau – 42 jaar – Lier – sp.a

Gemiddelde leeftijd: 40 jaar

Hier vind je de powerpoint die we gebruikten om onze kandidaten en de krachtlijnen uit ons programma voor te stellen. Voorstelling programma en kandidaten sp.a – Groen Lier

Sp.a-Groen Lier-Koningshooikt stelt krachtlijnen programma voor: Leefbare en autoluwe stad op kindermaat

Een leefbare en autoluwe binnenstad waar kinderen en zwakke weggebruikers centraal staan: de droom die de inwoners van  Lier en Koningshooikt massaal centraal stelden in de recente stadsenquête van sp.a-Groen, vormt tegelijk de kern van het programma waarmee het progressieve kartel naar de kiezer trekt op 14 oktober 2012. Zowel de krachtlijnen van dat programma als de sterke en erg diverse groep van kandidaten die het tijdens de volgende bestuursperiode in praktijk wil omzetten, werden vandaag aan de pers voorgesteld.

Leefbaarheid vormt een sleutelwoord in het programma van sp.a-Groen. De afgelopen bestuursperiode werden grote stappen vooruit gezet in het autoluw maken van de Lierse binnenstad: de klok mag op dat vlak niet worden teruggedraaid, wel integendeel.

De volgende jaren dient het stadsbestuur voluit in te zetten op alternatieven voor het autoverkeer. Sp.a-Groen wil een systeem voor fietsdelen (dat o.a. in Antwerpen een groot succes is) en pleit voor kwalitatieve fietsenparkings in woonwijken met veel rijhuizen en appartementsgebouwen. Het progressieve kartel ijvert enerzijds voor kleinere stadsbussen die bovendien geweerd worden uit de winkelwandelstraat, maar wil die anderzijds ook betaalbaar maken voor iedereen dankzij de invoering van een Lierse mobiliteitspas. Kinderen, senioren en winkelende bezoekers: iedereen moet zich veilig kunnen bewegen in onze stad. De pakkans op overtredingen tegen de voetgangerszone en de zone 30 moet daarom sterk omhoog. Sp.a-Groen eist ook meer, betere en veiligere bus- en fietsverbindingen tussen Lier en Koningshooikt.

Ook nabijheid van allerhande diensten in woonbuurten draagt bij tot een leefbare en autoluwe stad. In nieuwe woonbuurten moeten diverse functies – zoals kinderopvang, buurtwinkels, wijkcomposteren, sportinfrastructuur en andere ontspanningsmogelijkheden –geïntegreerd worden: de ontwikkeling van de site van de normaalschool  biedt voor sp.a-Groen alle kansen voor een sociaal en ecologisch modelproject. Nabijheid beperkt zich overigens niet tot het stadscentrum: sp.a-Groen pleit resoluut voor nieuwe bosaanplanting in Lier (Fort) en Koningshooikt (Brede Zeyp) waardoor wandel- en natuurliefhebbers een kilometerslange autoverplaatsing bespaard blijft. Ook de uitbouw van een volwaardig e-loket kadert in deze visie: een e-loket zorgt immers voor snellere, goedkopere en meer nabije dienstverlening van stad en OCMW richting burgers.

Iedereen wint bij een leefbare stad op kindermaat. Autoluwe binnensteden vormen een aantrekkingspool voor toeristen en bezoekers die voor onze lokale middenstand van groot economisch belang zijn. Jonge gezinnen en tweeverdieners, die via de gemeentebelasting een belangrijke bijdrage leveren aan een financieel gezonde stad, kiezen bewust voor leefbare steden als woonplaats om hun kinderen veilig en kwaliteitsvol op te zien groeien. Ook ondernemers uit de creatieve industrie (cultuurindustrie, ICT enz.) opteren resoluut voor leefbare steden met een groot cultuuraanbod om zich te vestigen, zo tonen tal van onderzoeken aan: een troef die Lier de volgende jaren – o.m. ook door de ontwikkeling van hoogwaardige sportinfrastructuur aan de Hoge Velden en een focus op de vele unieke culturele toonplekken in onze stad in afwachting van de bouw van een nieuw cultuurcentrum – nog meer moet uitspelen. Gezonde stadsfinanciën bieden stad en OCMW tot slot de nodige ruimte om – meer dan vandaag gebeurt – ook sociaal zwakkere gezinnen alle kansen te bieden op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, werk op maat, vrijetijdsparticipatie enz. Daarom bepleiten we o.m. een sociale campus met extra ruimte voor het sociaal restaurant en de sociale kruidenier van vzw Goed Gevoel. En willen we dat onze stad een buddysysteem uitbouwt waardoor elke zorgbehoevende (ouderen, kansarmen, nieuwkomers enz.) kan rekenen op ondersteuning van één of meerdere buurtbewoners voor bijvoorbeeld boodschappen, hulp bij het invullen van formulieren of hulp bij schoolwerk.

Een leefbare stad wordt niet enkel door politici uitgebouwd: ook burgers en verenigingen dienen er voluit mee de schouders onder te zetten. Sp.a-Groen wil hen daartoe ook alle ruimte bieden. Door burgers en verenigingen jaarlijks mee te laten beslissen over een gedeelte van de stadsbegroting. Door hen van bij de prille start tot en met de uitvoering van grote infrastructuur- en andere projecten wezenlijke inspraak te geven over de te maken keuzes. En tot slot door verenigingen ook de komende jaren alle financiële, infrastructurele en logistieke steun te verlenen die ze verdienen voor hun onvervangbare bijdrage aan onze stad.