Sp.a-Groen plaatst zélf bushalte aan Nieuw Paradijs in de Transvaalstraat

Als De Lijn het niet doet dan doen wij het wél. Onder dat motto plaatsten sp.a-Groen kandidaten Geert Gijs (30ste plaats) en Jef Van der Wee (3de plaats) vandaag een bushalte aan het nieuwe OCMW-rusthuis in de Transvaalstraat. Binnenkort verhuizen bijna 200 senioren naar deze nieuwe locatie. Maar makkelijk zal het voor hen niet worden om het centrum van Lier te bereiken. De Lijn weigert namelijk een halte te voorzien aan het rusthuis. De dichtstbijzijnde halte is de Veemarkt. Dit is wel binnen “de norm” maar onaanvaardbaar voor senioren waarvan sommigen slecht te been zijn.

Senioren die nog eens graag een stapje buiten zetten om in Lier te gaan kuieren worden gewoon in de kou gelaten. Ook mensen die op bezoek komen kunnen moeilijk met het openbaar vervoer aan het nieuwe rusthuis geraken. Dit is onaanvaardbaar voor het kartel sp.a-Groen zegt Geert Gijs: “Wij pleiten om meer druk op De Lijn te zetten om toch een bushalte te voorzien ofwel dient het stadsbestuur, samen met het OCMW te bekijken of eigen vervoer kan georganiseerd worden om deze mensen toch nog hun stapje in de wereld te gunnen”.

Het niet willen voorzien van een bushalte is maar één van de zaken die in de volgende legislatuur dringend moeten aangekaart worden met De Lijn. Zo wil sp.a-Groen als eerste prioriteit elke Lierenaar niet alleen de garantie geven op een autoluwe binnenstad maar ook op een autoluwe binnenstad zonder streeklijnen door het stadscentrum. Na de heraanleg van de stationsomgeving en een vlottere doorstroming op de ring pleiten wij voor 2 busknooppunten voor streekvervoer. Eén aan het station en één in de buurt van de Veemarkt. Daar kunnen mensen overstappen op kleinere, bij voorkeur elektrische, stadsbusjes of eventueel gebruik maken van fietsendelen. De streeklijnen gaan dan verder over de Ring.
Tweede prioriteit is de verbinding met Koningshooikt. De frequentie moet opgedreven worden tussen het centrum van Koningshooikt en Lier. Zeker laat op de avond in het weekend moet er nog een busverbinding zijn. Zo kunnen we jongeren of mensen die op stap zijn geweest in Lier toch op een veilige manier thuisbrengen.

Een goed openbaar vervoer is noodzakelijk voor Lier en Koningshooikt: “Als we willen promoten dat de auto zoveel mogelijk langs de kant blijft staan dan is het openbaar vervoer een belangrijk middel om dit te doen slagen. Het stadscentrum blijft makkelijk bereikbaar vanuit de rand, bezoekers moeten niet aan comfort inboeten en kunnen op een veilige manier Lier bezoeken. De verkeersdruk op het centrum neemt af en we geven de straten terug aan de zwakke weggebruikers en de bewoners” aldus Jef Van der Wee.

Zo draagt het openbaar vervoer bij aan het doel waarvoor sp.a-Groen naar de Lierse en Hooiktse kiezer gaat. Een autoluwe, leefbare stad op mensenmaat!

Voor meer info kan u contact opnemen met Jef Van der Wee, voorzitter sp.a Lier en Koningshooikt via jef.vanderwee@telenet.be of 0499 59 42 92

Advertenties

Samen Vooruit – Het programma van sp.a-Groen

Een leefbaar en autoluw Lier en Koningshooikt met een open blik op de toekomst: dat was de droom die jullie voor de zomer massaal naar voor schoven in de stadsenquête van sp.a-Groen. Die droom  vormt de kern van ons programma waarvoor we om jouw steun vragen op 14 oktober.

Want iedereen wint bij een eigentijdse, leefbare stad. Jonge gezinnen, zo belangrijk voor een financieel gezonde stad, kiezen bewust voor verkeersveilige en gezonde steden om hun kinderen te zien opgroeien. Autoluwe binnensteden trekken winkelende bezoekers aan, wat goed is voor onze lokale middenstand. En ook ondernemers uit de creatieve industrie vestigen zich liefst in groene steden die bruisen van sport en cultuur. Gezonde stadsfinanciën vormen tot slot de beste basis om – meer dan vandaag gebeurt – ook gezinnen die het hardst getroffen zijn door de crisis alle kansen te bieden op een betaalbare woning en werk op maat.

Samen vooruit dus: voor onze stad en de mensen die er leven, wonen en werken!

Lees al onze standpunten in deze hoofdstukken:
Leefbaar en autoluw
Een droom van een woonstad
Niemand in de kou
Lier leeft, feest en sport
Een creatieve stad voor creatieve ondernemers
Tot je dienst!
Samen sterk, samen vooruit

Els Van Weert – lijsttrekker sp.a-Groen
Freddy Callaerts – 2de plaats sp.a-Groen

Sp.a-Groen stelt zijn kandidaten voor

1. Els Van Weert – 44 jaar – Lier – Groen
2. Freddy Callaerts – 58 jaar – Lier – sp.a
3. Jef Van der Wee – 36 jaar – Lier – sp.a
4. Katrien Vanhove – 32 jaar – Lier – Groen
5. Sylvie Bracqué – 33 jaar – Koningshooikt – sp.a
6. Öztürk Taspinar – 40 jaar – Lier – sp.a
7. Peter Caluwé – 26 jaar – Lier – Groen
8. Koen Kerckhofs – 45 jaar – Lier – Onafhankelijk
9. Sofie Guldentops – 35 jaar – Lier – sp.a
10. Memet Cinar – 35 jaar – Lier – sp.a
11. Ronny Onsia – 50 jaar – Lier – Onafhankelijk
12. Nele Torfs – 41 jaar – Koningshooikt – Groen
13. Vera Grootaers – 38 jaar – Lier – sp.a
14. Anouk Hubin – 25 jaar – Lier – Groen
15. Wim Kinnet – 35 jaar – Lier – sp.a
16. Felix Vanvuchelen – 30 jaar – Lier – sp.a
17. Jente Mahieu – 26 jaar – Lier – Groen
18.  Aysun Baskan – 38 jaar – Lier – sp.a
19. Bram Van Oosterwyck – 24 jaar – Lier – Groen
20. Bea Le Bruyn – 29 jaar – Lier – sp.a
21. Jef De Potter – 72 jaar – Lier – Groen
22. Hugo Geets – 59 jaar – Lier – sp.a
23. Ann Van Meensel – 44 jaar – Koningshooikt – Groen
24. Linda Cammers – 50 jaar – Koningshooikt – sp.a
25. Liesbeth Quaeyhaegens – 24 jaar – Lier – Groen
26. Tekin Tasdemir – 31 jaar – Lier – sp.a
27. Chris Cambré – 56 jaar – Lier – Groen
28. Jo Haazen – 51 jaar – Lier – Groen
29. Hilde Meulepas – 61 jaar – Lier – Groen
30. Geert Gijs – 50 jaar – Lier – sp.a
31. Ismael Tafforeau – 42 jaar – Lier – sp.a

Gemiddelde leeftijd: 40 jaar

Hier vind je de powerpoint die we gebruikten om onze kandidaten en de krachtlijnen uit ons programma voor te stellen. Voorstelling programma en kandidaten sp.a – Groen Lier

Sp.a-Groen Lier-Koningshooikt stelt krachtlijnen programma voor: Leefbare en autoluwe stad op kindermaat

Een leefbare en autoluwe binnenstad waar kinderen en zwakke weggebruikers centraal staan: de droom die de inwoners van  Lier en Koningshooikt massaal centraal stelden in de recente stadsenquête van sp.a-Groen, vormt tegelijk de kern van het programma waarmee het progressieve kartel naar de kiezer trekt op 14 oktober 2012. Zowel de krachtlijnen van dat programma als de sterke en erg diverse groep van kandidaten die het tijdens de volgende bestuursperiode in praktijk wil omzetten, werden vandaag aan de pers voorgesteld.

Leefbaarheid vormt een sleutelwoord in het programma van sp.a-Groen. De afgelopen bestuursperiode werden grote stappen vooruit gezet in het autoluw maken van de Lierse binnenstad: de klok mag op dat vlak niet worden teruggedraaid, wel integendeel.

De volgende jaren dient het stadsbestuur voluit in te zetten op alternatieven voor het autoverkeer. Sp.a-Groen wil een systeem voor fietsdelen (dat o.a. in Antwerpen een groot succes is) en pleit voor kwalitatieve fietsenparkings in woonwijken met veel rijhuizen en appartementsgebouwen. Het progressieve kartel ijvert enerzijds voor kleinere stadsbussen die bovendien geweerd worden uit de winkelwandelstraat, maar wil die anderzijds ook betaalbaar maken voor iedereen dankzij de invoering van een Lierse mobiliteitspas. Kinderen, senioren en winkelende bezoekers: iedereen moet zich veilig kunnen bewegen in onze stad. De pakkans op overtredingen tegen de voetgangerszone en de zone 30 moet daarom sterk omhoog. Sp.a-Groen eist ook meer, betere en veiligere bus- en fietsverbindingen tussen Lier en Koningshooikt.

Ook nabijheid van allerhande diensten in woonbuurten draagt bij tot een leefbare en autoluwe stad. In nieuwe woonbuurten moeten diverse functies – zoals kinderopvang, buurtwinkels, wijkcomposteren, sportinfrastructuur en andere ontspanningsmogelijkheden –geïntegreerd worden: de ontwikkeling van de site van de normaalschool  biedt voor sp.a-Groen alle kansen voor een sociaal en ecologisch modelproject. Nabijheid beperkt zich overigens niet tot het stadscentrum: sp.a-Groen pleit resoluut voor nieuwe bosaanplanting in Lier (Fort) en Koningshooikt (Brede Zeyp) waardoor wandel- en natuurliefhebbers een kilometerslange autoverplaatsing bespaard blijft. Ook de uitbouw van een volwaardig e-loket kadert in deze visie: een e-loket zorgt immers voor snellere, goedkopere en meer nabije dienstverlening van stad en OCMW richting burgers.

Iedereen wint bij een leefbare stad op kindermaat. Autoluwe binnensteden vormen een aantrekkingspool voor toeristen en bezoekers die voor onze lokale middenstand van groot economisch belang zijn. Jonge gezinnen en tweeverdieners, die via de gemeentebelasting een belangrijke bijdrage leveren aan een financieel gezonde stad, kiezen bewust voor leefbare steden als woonplaats om hun kinderen veilig en kwaliteitsvol op te zien groeien. Ook ondernemers uit de creatieve industrie (cultuurindustrie, ICT enz.) opteren resoluut voor leefbare steden met een groot cultuuraanbod om zich te vestigen, zo tonen tal van onderzoeken aan: een troef die Lier de volgende jaren – o.m. ook door de ontwikkeling van hoogwaardige sportinfrastructuur aan de Hoge Velden en een focus op de vele unieke culturele toonplekken in onze stad in afwachting van de bouw van een nieuw cultuurcentrum – nog meer moet uitspelen. Gezonde stadsfinanciën bieden stad en OCMW tot slot de nodige ruimte om – meer dan vandaag gebeurt – ook sociaal zwakkere gezinnen alle kansen te bieden op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, werk op maat, vrijetijdsparticipatie enz. Daarom bepleiten we o.m. een sociale campus met extra ruimte voor het sociaal restaurant en de sociale kruidenier van vzw Goed Gevoel. En willen we dat onze stad een buddysysteem uitbouwt waardoor elke zorgbehoevende (ouderen, kansarmen, nieuwkomers enz.) kan rekenen op ondersteuning van één of meerdere buurtbewoners voor bijvoorbeeld boodschappen, hulp bij het invullen van formulieren of hulp bij schoolwerk.

Een leefbare stad wordt niet enkel door politici uitgebouwd: ook burgers en verenigingen dienen er voluit mee de schouders onder te zetten. Sp.a-Groen wil hen daartoe ook alle ruimte bieden. Door burgers en verenigingen jaarlijks mee te laten beslissen over een gedeelte van de stadsbegroting. Door hen van bij de prille start tot en met de uitvoering van grote infrastructuur- en andere projecten wezenlijke inspraak te geven over de te maken keuzes. En tot slot door verenigingen ook de komende jaren alle financiële, infrastructurele en logistieke steun te verlenen die ze verdienen voor hun onvervangbare bijdrage aan onze stad.

Jarige voorzitters breken een lans voor participatie

Op maandag 21 mei zijn Jef Van der Wee, voorzitter van sp.a, en Katrien Vanhove, voorzitter van Groen jarig. Beide partijen trekken in een kartel naar de kiezer. De gedeelde verjaardag van de voorzitters is een mooi moment om één van hun stokpaardjes in de kijker te zetten.

21 mei is niet alleen de verjaardag van de twee voorzitters. Op dat moment verstreek ook de deadline voor het invullen van de enquête die het kartel sp.a-Groen twee weken eerder in heel Lier en Koningshooikt verspreidde. ‘Deze enquête is nog maar een schot voor de boeg’, stelt Groen-voorzitter Katrien Vanhove. ‘Voor ons is participatie geen modewoord of een hippe trend, het is een onderdeel van de manier waarop onze stad moet bestuurd worden. Met sp.a en Groen aan het roer zullen beslissingen vaker op een meer participatieve manier tot stand komen. Iets dat wat ons betreft in het bestuursakkoord moet opgenomen worden’, gaat Vanhove verder.

Nu maakte het kartel sp.a-Groen gebruik van een enquête die je zowel online als op papier kon invullen. ‘Maar er zijn nog tal van andere manieren om burgers te betrekken bij wat er gebeurt in hun stad, dorp, buurt of straat’, volgens sp.a-voorzitter Jef Van der Wee. Lier- en Hooiktenaars mogen niet enkel hun gedacht zeggen, ze zullen door sp.a-Groen ook gestimuleerd worden om zelf de handen uit de mouwen te steken. ‘Zo zouden we 1% van de personenbelasting kunnen gebruiken voor het realiseren van projecten voorgesteld en geselecteerd door inwoners en verenigingen’, besluit Van der Wee.

Zeker 300 inwoners van Lier en Koningshooikt vulden op twee weken tijd de enquête van sp.a-Groen in. Het precieze aantal en de resultaten van de enquête maken we volgende week bekend.

Sp.a-Groen legt oor te luisteren bij inwoners van Lier en Koningshooikt

Participatie vormt een sleutelwoord voor sp.a-Groen in Lier & Koningshooikt. Daarom legt het progressieve kartel voor de opmaak van zijn verkiezingsprogramma het oor te luisteren bij alle inwoners van onze stad. Tientallen vrijwilligers dropten op zaterdag 5 mei een schriftelijke enquête in alle brievenbussen. Via www.fieropmijnlier.be en/of www.fieropmijnjut.be kan de enquête ook online ingevuld worden.

“Enkele maanden na de lancering van het progressieve kartel, van de koepeltekst en van onze eerste reeks kandidaten werkt sp.a-Groen momenteel aan een ambitieus verkiezingsprogramma voor Lier en Koningshooikt”, aldus sp.a-voorzitter Jef Van der Wee en Groen-voorzitter Katrien Vanhove. “Een eerste aantal belangrijke denksporen toetsen we via deze grootschalige enquête graag af aan de mening van onze inwoners. Kunnen ze zich vinden in onze eerste voorstellen en, zo ja, hoeveel belang hechten ze aan elk ervan? Minstens even belangrijk is dat mensen daarnaast ook zélf suggesties kunnen leveren voor ons verkiezingsprogramma. Want niemand kent een stad zo goed als haar eigen inwoners.”

De verkiezingsenquête van sp.a-Groen past in de ambitieuze plannen van het progressieve kartel voor de volgende bestuursperiode op het vlak van participatie. “Met de uitbouw van de wijkwerking, maar ook met de participatieve aanpak van Lier800 waaraan tientallen verenigingen en honderden vrijwilligers hun steentje bijdragen, legden we de afgelopen jaren stevige fundamenten waarop we de volgende bestuursperiode voluit kunnen en moeten verder bouwen”, aldus lijsttrekker Els Van Weert (Groen) en sp.a-schepen Freddy Callaerts (2de plaats). “Participatie moet voor ons een sleutelwoord vormen in het volgende bestuursakkoord. En laat het duidelijk zijn: niet alleen in mooie woorden, maar vooral ook in heel concrete daden.”

De enquête van sp.a-Groen loopt tot en met zondag 20 mei. Schriftelijke enquêteformulieren kunnen bezorgd worden aan mandatarissen en kandidaten van sp.a-Groen van wie de adressen staan vermeld in de folder. Tot zondag 20 mei kan de enquête ook online ingevuld worden via www.fieropmijnlier.be en/of www.fieropmijnjut.be.

De resultaten van de enquête vormen mee de basis van het verkiezingsprogramma van spa-Groen dat in de weken daarna wordt afgerond en bekendgemaakt.