Jarige voorzitters breken een lans voor participatie

Op maandag 21 mei zijn Jef Van der Wee, voorzitter van sp.a, en Katrien Vanhove, voorzitter van Groen jarig. Beide partijen trekken in een kartel naar de kiezer. De gedeelde verjaardag van de voorzitters is een mooi moment om één van hun stokpaardjes in de kijker te zetten.

21 mei is niet alleen de verjaardag van de twee voorzitters. Op dat moment verstreek ook de deadline voor het invullen van de enquête die het kartel sp.a-Groen twee weken eerder in heel Lier en Koningshooikt verspreidde. ‘Deze enquête is nog maar een schot voor de boeg’, stelt Groen-voorzitter Katrien Vanhove. ‘Voor ons is participatie geen modewoord of een hippe trend, het is een onderdeel van de manier waarop onze stad moet bestuurd worden. Met sp.a en Groen aan het roer zullen beslissingen vaker op een meer participatieve manier tot stand komen. Iets dat wat ons betreft in het bestuursakkoord moet opgenomen worden’, gaat Vanhove verder.

Nu maakte het kartel sp.a-Groen gebruik van een enquête die je zowel online als op papier kon invullen. ‘Maar er zijn nog tal van andere manieren om burgers te betrekken bij wat er gebeurt in hun stad, dorp, buurt of straat’, volgens sp.a-voorzitter Jef Van der Wee. Lier- en Hooiktenaars mogen niet enkel hun gedacht zeggen, ze zullen door sp.a-Groen ook gestimuleerd worden om zelf de handen uit de mouwen te steken. ‘Zo zouden we 1% van de personenbelasting kunnen gebruiken voor het realiseren van projecten voorgesteld en geselecteerd door inwoners en verenigingen’, besluit Van der Wee.

Zeker 300 inwoners van Lier en Koningshooikt vulden op twee weken tijd de enquête van sp.a-Groen in. Het precieze aantal en de resultaten van de enquête maken we volgende week bekend.

Sp.a-Groen legt oor te luisteren bij inwoners van Lier en Koningshooikt

Participatie vormt een sleutelwoord voor sp.a-Groen in Lier & Koningshooikt. Daarom legt het progressieve kartel voor de opmaak van zijn verkiezingsprogramma het oor te luisteren bij alle inwoners van onze stad. Tientallen vrijwilligers dropten op zaterdag 5 mei een schriftelijke enquête in alle brievenbussen. Via www.fieropmijnlier.be en/of www.fieropmijnjut.be kan de enquête ook online ingevuld worden.

“Enkele maanden na de lancering van het progressieve kartel, van de koepeltekst en van onze eerste reeks kandidaten werkt sp.a-Groen momenteel aan een ambitieus verkiezingsprogramma voor Lier en Koningshooikt”, aldus sp.a-voorzitter Jef Van der Wee en Groen-voorzitter Katrien Vanhove. “Een eerste aantal belangrijke denksporen toetsen we via deze grootschalige enquête graag af aan de mening van onze inwoners. Kunnen ze zich vinden in onze eerste voorstellen en, zo ja, hoeveel belang hechten ze aan elk ervan? Minstens even belangrijk is dat mensen daarnaast ook zélf suggesties kunnen leveren voor ons verkiezingsprogramma. Want niemand kent een stad zo goed als haar eigen inwoners.”

De verkiezingsenquête van sp.a-Groen past in de ambitieuze plannen van het progressieve kartel voor de volgende bestuursperiode op het vlak van participatie. “Met de uitbouw van de wijkwerking, maar ook met de participatieve aanpak van Lier800 waaraan tientallen verenigingen en honderden vrijwilligers hun steentje bijdragen, legden we de afgelopen jaren stevige fundamenten waarop we de volgende bestuursperiode voluit kunnen en moeten verder bouwen”, aldus lijsttrekker Els Van Weert (Groen) en sp.a-schepen Freddy Callaerts (2de plaats). “Participatie moet voor ons een sleutelwoord vormen in het volgende bestuursakkoord. En laat het duidelijk zijn: niet alleen in mooie woorden, maar vooral ook in heel concrete daden.”

De enquête van sp.a-Groen loopt tot en met zondag 20 mei. Schriftelijke enquêteformulieren kunnen bezorgd worden aan mandatarissen en kandidaten van sp.a-Groen van wie de adressen staan vermeld in de folder. Tot zondag 20 mei kan de enquête ook online ingevuld worden via www.fieropmijnlier.be en/of www.fieropmijnjut.be.

De resultaten van de enquête vormen mee de basis van het verkiezingsprogramma van spa-Groen dat in de weken daarna wordt afgerond en bekendgemaakt.

Sp.a-Groen is ‘Fier op mijn Lier en Jut’

‘Fier op mijn Lier’ en ‘Fier op mijn Jut’: met die slogans geeft sp.a-Groen de aftrap van haar precampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Via tal van acties en activiteiten worden alle inwoners van de stad en Koningshooikt de komende weken en maanden uitgedaagd om mee invulling te geven aan het programma waarmee sp.a, Groen en onafhankelijke stadskandidaten samen naar de verkiezingen trekken op 14 oktober 2012.

Twee handen die samen een hart voor Lier en Koningshooikt symboliseren: met dat campagnebeeld trekken sp.a en Groen de komende weken en maanden samen de boer op. ‘Fier op mijn Lier’ luidt de slogan van de campagne. De mandatarissen en beide voorzitters van sp.a en Groen gaven het startschot van de campagne in het Buyldragershuisje, vlakbij de fonkelnieuwe verlaagde zitkade aan de Lierse Binnennete. Ook Koningshooikt wordt niet over het hoofd gezien: daar luidt de slogan ‘Fier op mijn Jut’.

“Participatie vormt voor ons een sleutelwoord”, aldus sp.a-voorzitter Jef Van der Wee en Groen-voorzitter Katrien Vanhove. “Nu al geven duizenden Lierenaars en Hooiktenaars via tientallen verenigingen elke dag mee vorm aan onze stad. Lier 800 is daarvan een schoolvoorbeeld. Die beleidskeuze willen we de komende maanden en jaren voluit doortrekken in het bestuur van onze stad.”

Ook bij de opmaak van haar verkiezingsprogramma wil sp.a-Groen zoveel als mogelijk inwoners van Lier en Koningshooikt betrekken. “Iedereen die mee wil nadenken over de toekomst van onze stad is meer dan welkom. Samen willen we Lier verder ontwikkelen als een sociale, leefbare en gezellige stad op mensenmaat”, lichten sp.a-schepenen Freddy Callaerts en Ismaël Tafforeau toe. “Die openheid zal ook duidelijk blijken uit de lijst waarmee we op 14 oktober naar de kiezer trekken: naast kandidaten van sp.a en Groen zullen ook tal van onafhankelijken mee de schouders zetten onder onze positieve en progressieve stadslijst.”

Met de ‘Fier op mijn Lier’/‘Fier op mijn Jut’-campagne zet het progressieve kartel de toon voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. “Al maanden worden we vanuit conservatieve hoek bestookt met negatieve boodschappen over het bestuur en de toekomst van onze stad”, aldus sp.a-Groen lijsttrekker Els Van Weert. “Natuurlijk loopt nog niet alles op wieltjes in onze stad. Laat staan dat al onze toekomstdromen reeds zijn gerealiseerd. Maar met afbraakpolitiek bouw je geen stad op. De hoogste tijd daarom om alle progressieve krachten in onze stad te bundelen. En ook de duizenden positieve Lierenaars en Hooiktenaars een megafoon te bieden.”

Op zaterdag 10 maart stelt sp.a-Groen haar campagne voor aan de bezoekers van de wekelijkse markt in Lier. De Facebookpagina van Fier op mijn Lier (www.facebook.com/FieropmijnLier) zal dé plek zijn waar wij samen met de Lierenaars en Hooiktenaars in gesprek gaan over onze stad. Alle info vind je ook op de websites www.fieropmijnlier.be en www.fieropmijnjut.be. Mailen kan naar ikben@fieropmijnlier.be of ikben@fieropmijnjut.be.

Sp.a-Groen: “Haalbare oplossing voor een leefbare, bereikbare en autoluwe stadskern”

De gemeenteraad besliste maandagavond om in de toekomst de nieuw heraangelegde Grote Markt te behouden als voetgangersgebied, maar tegelijk de druk op de mobiliteit van de Lierenaars en Hooiktenaars te verlichten.  Het Zimmerplein wordt terug doorrijdbaar in één richting,  van de Mechelpoort naar Molpoort. Aan de andere kant van de stad verdwijnen de paaltjes in de Predikherenlaan, zodat mensen die van de wijk het Looks of de Oever komen richting Lisp kunnen, zonder rond te rijden langs de ring.

Sp.a-Groen! steunt deze maatregel omdat hij past in onze visie: de stadskern wordt autoluw gemaakt en tegelijk wordt er gewerkt aan een multimodale of gecombineerde aanpak waarbij het stappen, fietsen, openbaar vervoer en autodelen wordt aangemoedigd. De inwoners die de wagen echt nodig hebben blijven de mogelijkheid hebben om hem te gebruiken.

Sp.a-Groen! is er van overtuigd dat de sterk verbeterde verblijfskwaliteit van de Grote Markt aanstekelijk zal werken om op een zachte en veilige manier (te voet of met de fiets) de stad te doorkruisen en ze te beleven. Sp.a-Groen! wil ook de komende periode verder werk maken van die ondersteunende maatregelen die er moeten voor zorgen dat mensen die meest aangewezen mobiliteitskeuzes maken. Met de auto als het moet, te voet of met de fiets als het kan. Daarom investeren we verder in goede fietsverbindingen, in voldoende en veilige fietsenstallingen en in een voldoende aanbod aan openbaar vervoer. Maar tegelijk willen we het verkeer dat enkel Lier doorrijdt beperken,  de overbodige bussen weren uit het stadscentrum, werk maken van voldoende en goed aangeduide (rand)parkings, investeren in een parkeergeleidingssysteem en  verder inzetten op autodelen. En, last but not least, maken we werk van een heldere communicatie over de genomen maatregelen naar Lierenaars en Hooiktenaars en naar potentiële bezoekers uit de randgemeenten.

Met de heraanleg van de Grote Markt en de invoering van de voetgangerszone is een mijlpaal gezet in het Lierse mobiliteitsbeleid. We zijn fier dat we dit mee mogelijk gemaakt hebben en zetten ons dan ook mee achter dit besluit. En tot slot danken we iedereen – van Lierse Muur over scholengemeenschappen en geëngageerde burgers – voor de constructieve bijdrage in het debat. We zien dit proces als een aanzet tot een meer participatief bestuur, waar burgers, bedrijven en verenigingen actief mee het beleid vorm geven.

Sp.a-Groen! tevreden met evenwichtig akkoord over Lierse verkeerscirculatie

Onder de meerderheidspartijen werd vandaag een akkoord bereikt over de Lierse verkeerscirculatie. Nadat de werken aan de Grote Markt volgend voorjaar zullen afgerond zijn, worden volgende wijzigingen aan de bestaande verkeerscirculatie doorgevoerd:

1. Het Zimmerplein wordt in één richting opnieuw doorrijdbaar voor automobilisten die van de Mechelsepoort via de Kanunnik Davidlaan en de Begijnhofstraat richting Molpoort willen. Dit zal de verkeersdruk verlichten op zowel de Mechelsesteenweg als op het kruispunt Mechelsesteenweg – Ring.

2. De Predikherenlaan wordt op weekdagen en zaterdagen tijdens de drukste tijdstippen (tussen 7u en 9u ’s ochtends en tussen 15u30 en 19u ’s avonds) van de dag in één richting doorrijdbaar voor wie met de wagen van de Leuvensepoort richting Lisp wil. Er zal een sluitend controlemechanisme geïnstalleerd worden om het verkeer op andere tijdstippen te weren. Daarmee wordt een oplossing geboden aan een aantal concrete problemen die inwoners van de oostelijke kant van onze stad ondervinden.

Sp.a-Groen! is tevreden met dit evenwichtig akkoord over de Lierse verkeerscirculatie. Schepenen Els Van Weert, Freddy Callaerts  en Ismael Tafforeau (sp.a-Groen!): “De vernieuwde Grote Markt wordt gevrijwaard als voetgangerszone. Verder bieden we concrete oplossingen aan enkele terechte verzuchtingen die inwoners en bezoekers van onze stad ervaren. Maar tegelijk blijft het principe van een autoluwe binnenstad pal overeind.”

Sp.a-Groen! weigert mee te werken aan het verminken van de nieuwe Grote Markt

De komende dagen moeten er knopen worden doorgehakt over de verkeerscirculatie in de Lierse binnenstad. Aanleiding is de geplande evaluatie van de circulatie die in voege is sinds het begin van de werken. Deze evaluatie kent zijn beslag in de gemeenteraad van december en zou in alle rust voorbereid worden in de schoot van de coalitie.

Een wel héél erg vroege opstoot van verkiezingskoorts heeft een stokje gestoken voor een weloverwogen en genuanceerde interne bespreking, gebaseerd op objectieve gegevens. Diezelfde koorts heeft sommigen blijkbaar zo erg te pakken dat ze er alle redelijkheid bij verliezen. Hoe kunnen we anders de demarche van Open VLD verklaren die de klok volledig wil terugdraaien en opnieuw een verkeersstroom over de nieuw aangelegde markt wil jagen?

Sp.a-Groen! is van mening dat die evaluatie in alle objectiviteit moet kunnen plaatsvinden. Dat er aanpassingen aan de circulatie nodig zijn, lijkt ons duidelijk. De lange files op de Mechelsesteenweg bijvoorbeeld zijn op lange termijn niet houdbaar. Ook andere knelpunten moeten kunnen aangepakt worden. Zeker zolang de doorstroming op de ring niet optimaal is omwille van de nog steeds niet uitgevoerde werken aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg, is een aanpassing van de huidige circulatie te verantwoorden.

Onze vertegenwoordigers in het schepencollege en de gemeenteraad zullen dus met een open geest mogelijke aanpassingen onderzoeken.

Maar… één ding is duidelijk. Wij zullen niet meewerken aan de dwaasheid om de nieuwe markt – die de kern zal worden van een autoluwe binnenstad en waar voetgangers en fietsers, toeristen en shoppers in alle rust en schoonheid zullen kunnen vertoeven – doorkliefd wordt door een onophoudelijke stroom wagens als was het een nieuwe autostrade.

Met veel moeite heeft Lier de stap gezet naar een modern autoluw en aantrekkelijk stadscentrum. Als Open VLD die klok wil terugdraaien en Lier terug wil werpen naar het stenen tijdperk, dan zal ze dat met de hulp van de conservatieve partijen uit de oppositie moeten doen.  Het lijkt ons echter ondenkbaar dat een zogenaamd progressieve partij die weg zou inslaan. Wij hopen dat een deugddoend weekend de koorts wat heeft laten wegebben.

Els Van Weert (Groen!)

Freddy Callaerts (sp.a)