Niemand in de kou

De gevolgen van de economische crisis zullen ook in onze stad nog jaren voelbaar zijn. Voor sp.a-Groen vormt sociaal beleid daarom een absolute prioriteit:

– Werk op maat biedt de beste bescherming tegen armoede. We investeren daarom in opleiding en studiebegeleiding van kansengroepen en moedigen bedrijven aan om hen tewerk te stellen. Stad en OCMW trekken voluit de kaart van de sociale economie. En voor wie volwaardig werk (nog) niet haalbaar is, biedt vrijwilligerswerk een goede oplossing.

– Het sociaal restaurant en de sociale kruidenier van vzw Goed Gevoel verdienen een ruimere locatie: we investeren in de uitbouw van een sociale campus op de huidige site aan de Maasfortbaan.

– Gezinnen uit Lier of Koningshooikt die financieel niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen, mogen nooit worden afgesloten van water, gas of elektriciteit.

– We geven het pas geopende wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop in de Brouwerijstraat alle kansen op verdere uitbouw.

– Zowel om onderbescherming op het spoor te komen als om beter te voorkomen dat mensen in armoede verzeilen, zet het OCMW in op zogenaamde proactieve dienstverlening. Daartoe dienen rechten waar mogelijk automatisch toegekend worden en dient de dossierlast van maatschappelijk werkers van OCMW’s beperkt te worden tot redelijke proporties. Dat geeft hen de ruimte om meer dan vandaag in te zetten op preventie en nazorg, onder meer via rechtstreeks contact met de betrokken gezinnen.

– We ontwikkelen, in navolging van Gent, Brussel en tal van buitenlandse steden, een wooncoöperatie als alternatief voor sociale koopwoningen in Lier en Koningshooikt. Een wooncoöperatie – die participatief bestuurd wordt door bewoners, de ruimere buurt en de overheid – stelt betaalbare koopwoningen ter beschikking aan kansengroepen. De bouwgrond blijft echter voor eeuwig eigendom van de overheid. Bij verkoop vloeit de winst op de grond terug naar de wooncoöperatie voor herinvestering in nieuwe gronden en woningen. Alleen de winst op de woning zelf vloeit naar de verkoper.

– Stad en OCMW dringen langdurige leegstand van het eigen patrimonium terug tot nul. De leegstandstaks voor private eigenaars die geen aanstalten maken tot renovatie is dermate hoog dat leegstand nog sterker wordt teruggedrongen en extra woningen worden gerealiseerd.

– Lier en Koningshooikt voorzien voldoende capaciteit van nood- en transitwoningen die ingezet kunnen worden voor crisisopvang.

– We bieden antwoord op de vergrijzing. Koningshooikt verdient een eigen rusthuis en betaalbare serviceflats. Op de site van het oud Paradijs voorzien we een bijkomend dienstencentrum. Maatschappelijk werkers van het OCMW krijgen tijd en ruimte voor huisbezoeken aan thuiswonende bejaarden.

– De onderhoudsplicht van kinderen ten aanzien van onvermogende ouders die worden opgenomen in een OCMW-rusthuis wordt afgeschaft. De onderhoudsplicht haaks op de fundamenten van ons sociaal systeem: wie nood heeft aan zorg kan rekenen op steun via gemeenschapsmiddelen.

– We ondersteunen kwetsbare jongeren, onder meer door een financiële duw in de rug voor vzw De Stappaert en de uitbouw van een volwaardig Jongeren Advies Centrum (JAC).

– We vervangen de forfaitaire gemeentebelasting van vandaag door een inkomensgebonden belasting: zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Het beleid rond ontwikkelingssamenwerking werd de afgelopen jaren op de sporen gezet en verdient verdere ondersteuning. Voor sp.a-Groen mag het budget stapsgewijs verder worden opgetrokken. Een zusterband met een stad in het Zuiden kan helpen om ontwikkelingssamenwerking extra zichtbaar te maken voor onze bevolking.

– We laten tot slot onze dieren niet in de kou, onder meer door blijvend in te zetten op het steriliseren van zwerfkatten en voortdurend oog te hebben voor alle vormen van dierenwelzijn.

– Het promoten van acties als ‘donderdag veggiedag’ vermindert onze vlees- en visconsumptie: dat is niet enkel goed voor het welzijn van dieren, maar vooral ook voor het milieu.

Advertenties

One thought on “Niemand in de kou

  1. Pingback: Samen Vooruit – Het programma van sp.a-Groen | Sp.a – Groen Lier en Koningshooikt

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s